Speciallärare

Beskrivning

  • Speciallärare

  • Vi är en idéburen verksamhet med 720 elever fördelade på F-9, fritidshem, fritidsklubb och förskolor. Skolan har drygt 130 anställda. Som speciallärare hos oss har du en generös budget, bra arbetsvillkor och ett starkt arbetslag att utbyta erfarenheter med. På skolan finns ett fullt utbyggt elevhälsoteam och en tillgänglig skolledning. Beslutsvägarna är korta och just nu är vi inne i ett intressant skede i vår utveckling mot en mer utbredd digitalisering. Speciallärarens roll är hälsofrämjande med fokus på insatser för att kompensera elevers t.ex. inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar etc genom en anpassad specialpedagogisk undervisning. Som speciallärare har du eget rum där du kan ta emot elever för en till en-undervisning eller i mindre grupp. Genom att eleverna får verktyg för en djupare förståelse av olika ämnen och moment kan de också få en större motivation att lära och därmed utvecklas. Att ha förmåga att bygga goda elevrelationer är viktigt för att ge rätt förutsättningar för inlärning.Det kan även innebära att arbeta med elevens miljö och undanröja hinder och orsaker till svårigheter i lärmiljön. Det kan också vara att se till att den första läsinlärningen lyckas och fånga upp elever med svårigheter i ett tidigt skede. Likaså att genomföra pedagogiska utredningar, tester och screeningar av olika slag. Viktigt är också att hålla sig à-jour med den senaste specialpedagogiska forskningen. Du som söker ska vara behörig, legitimerad speciallärare och vilja arbeta med elever i år 3-6. Det finns tid avsatt både egen planering och för samplanering med kollegorna. Du ansvarar för bedömning och dokumentation av elevers lärande. Det är viktigt att du följer upp elevernas resultat, analyserar dem och vidtar åtgärder i syfte att förbättra resultaten. Vi ser till att du har tillgång till alla hjälpmedel, rätt läromedel och det material su behöver. Vi ser mycket positivt på att medarbetare kommer med skolutvecklande förslag.

Kontakt

Al-Azhar Skolan

Källa

Ansökan

  • Sista ansökningsdag 2019-10-10

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via mejl till: mailto:rekrytering@alazharskolan.se

Detaljer

  • Antal platser 1
  • Arbetstid Heltid
  • Lönevillkor Fast månads- vecko- eller timlön
  • Erfarenhet krävs Erfarenhet krävs
  • Publiceringsdatum 2019-09-10
  • Sista ansökningsdag 2019-10-10

Följ oss på sociala medier

Om oss

Sveriges rikstäckande Jobbsajt!
JobbetNu är ett enkelt verktyg för att hitta de allra senaste jobben i Sverige. Sök bland 1000-tals lediga tjänster med ett klick. JobbetNu är också en mötesplats mellan arbetssökande och arbetsgivare där du som arbetssökande kan lägga upp videopresentationer, cv och bli matchad mot arbetsgivare. Ni som arbetsgivare kan annonsera och hitta flera nya spännande profiler i vår databas allt för att ni ska hitta nya kvalitativa medarbetare.